SPZOZ w Mogilanach

Skargi i wnioski

Przyjmowanie Pacjentów w sprawach skarg i wniosków przez dyrektora SPZOZ w Mogilanach

Dyrektor SPZOZ w Mogilanach mgr Beata Kuszczak przyjmuje pacjentów w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godzinach 13.00 – 15.00, pokój nr 310, II p. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilanach
tel. centrala: 12 277 71 70