SPZOZ w Mogilanach

Nieobecni lekarze

lek.med. Magdalena Ucherek - Celarek nieobecna 24.01.2023 

mgr  Aneta Wątor nieobecna  od 03.02.2023 do 10.02.2023

lek. med. Justyna Dutczak nieobecna 26.01.2023  i  24.02.2023

lek. med. Agnieszka Poczkajska nieobecna 24.01.2023 do 30.01.2023

lek. Joanna Szewczyk-Zając nieobecna od 23.01.2023 do 25.01.2023