Diagnostyka chorób żył i tętnic

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach informuje, że w tut. Gabinecie USG istnieje możliwość wykonania odpłatnie następujących badań diagnostycznych:

jak również innych badań przy użyciu aparatu USG Hitachi Arietta V60.