INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach informuje, że do od dnia 26.10.2020 r. Poradnia Stomatologiczna wznawia udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Punkt Pobrań wznowią udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 02.11.2020 r.

Szczepienia ochronne dorosłych i dzieci również zostaną wznowione od dnia 02.11.2020 r.

Od dnia 26.10.2020 r. wszyscy lekarze zatrudnieni w SPZOZ w Mogilanach udzielają udzielają świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor
Beata Kuszczak