Masaż dla kobiet w ciąży

PILNE !

Telefoniczna Informacja dla Pacjenta – tel. 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia KORONAWIRUSEM.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie adres: 31-202 Kraków; ul. Prądnicka 76
tel. 12 25 49 500; 12 25 49 555; tel. alarmowy 667 881 188

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
adres: 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 9
tel. 12 644 09 35; 12 644 91 33; 12 684 40 32;
tel. alarmowy; 667 881 188

Szpital w Myślenicach Oddział Chorób Zakaźnych
tel. 12 273 3 54; 12 273 03 50; 12 273 03 04; 12 273 03 03

TRANSPORT SANITARNY – KORONAWIRUS tel. 12 422 29 99

KORONAWIRUS INFORMACJA
Zmiany pracy w SPZOZ w Mogilanach

W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 ORAZ ZALECENIAMI MINISTERSTWA ZDROWIA I NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SPZOZ W MOGILANACH OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:

Wprowadzenie tych zasad jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pacjentów oraz zachowania ciągłości pracy SPZOZ w Mogilanach. Prosimy o zastosowanie się do zaleceń.